Regulamin portalu biznesatlas.com

Regulamin portalu BIZNESATLAS.COM

 1. Właścicielem portalu Biznesatlas jest firma MiStudio we Wrocławiu.
 2. Użytkownikiem portalu Biznesatlas jest osoba wyszukująca informacji lub dodająca do portalu Biznesatlas firmę.
 3. Wyszukiwanie informacji i dodawanie firm do portalu Biznesatlas jest bezpłatne.
 4. Dodanie firmy do portalu Biznesatlas powinna dokonać osoba upoważniona.
 5. Dodana firma powinna prowadzić działalność w formie dopuszczonej przez prawo RP.
 6. Zamieszczone informacje o firmie powinny być zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszać prawa RP oraz praw osób trzecich.
 7. MiStudio nie odpowiada za informacje i zdjęcia umieszczone na stronach firm dodanych do portalu Biznesatlas.
 8. Dodanie firmy do portalu Biznesatlas upoważnia MiStudio do przetwarzania umieszczonych informacji o firmie na potrzeby portalu Biznesatlas.
 9. Użytkownik portalu Biznesatlas, który stwierdzi naruszenie zasad regulaminu Biznesatlas.com powinien opisać ten fakt w formularzu kontaktowym portalu Biznesatlas.
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad obowiązujących na portalu Biznesatlas firma zostanie wezwana do usunięcia nieprawidłowości pod rygorem usunięcia z portalu Biznesatlas.
 11. Wszelkie sprawy i zapytania dotyczące portalu Biznesatlass należy kierować na dane kontaktowe MiStudio umieszczone w zakładce "Kontakt".
 12. MiStudio zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez obowiązku powiadamiania użytkowników portalu Biznesatlas o ich dokonaniu. Zmiany nie mogą naruszać związanych z portalem Biznesatlas praw nabytych przez jego użytkowników.

ZAMÓW REKLAMĘ
’dietetyk
[Regulamin] [Kontakt] [Wersja mobilna]